De Lork

Stacaravan en Bungalowpark – Oisterwijk

Huisregels

huisregels  “ DE LORK “

Wij hopen dat Uw verblijf op ons park plezierig zal zijn. Om U vertrouwd te maken met de spelregels, die wij hebben samengesteld om U een prettig verblijf te garanderen, verzoeken wij U onderstaande gedragsregels in acht te nemen.

 • Als gast in ons park wordt U geacht op de hoogte te zijn van onze gedragsregels en U daaraan te houden. Als onverhoopt blijkt, dat U na herhaalde waarschuwingen onze regels toch niet naleeft, dan zijn wij helaas gedwongen U de verdere toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.
 • Wij willen het park in het belang van alle huurders graag ordelijk en netjes houden. Wij vragen U vriendelijk het park schoon te houden. Uw medehuurders zullen dat zeker op prijs stellen. Ons park is Uw recreatie-erf. Daarin past zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer. Maak dan ook gepast gebruik van Uw voertuig en rijdt U stapvoets.
 • U  bent hier voor Uw rust en ontspanning. Storend lawaai en geluidsoverlast is dan ook uit den boze. Gebruik van radio, T.V., muziekinstrumenten en overige geluidsapparatuur mag nooit storend zijn voor Uw mederecreanten. Onder storend gedrag vallen ook huisdieren , overmatig geblaf van honden.
 • Het spreekt vanzelf dat wanneer U schade veroorzaakt, U deze ook dient te vergoeden.
 • Uiteraard bent U ook verantwoordelijk voor het gedrag van Uw bezoekers.
 • Voor het huren van een standplaats dient een schriftelijke overeenkomst te worden getekend, waarbij de RECRON VOORWAARDEN van toepassing zijn, zoals U zijn overhandigd. Bij het beïndigen van de overeenkomst dient U de door U gehuurde standplaats schoon  op te leveren.
 • Bij het plaatsen van een stacaravan of berging moet  minstens 1 1/2 meter uit de perceel grens worden gebleven.
 • Een berging mag maximaal 6 vierkante meter groot zijn , een carport  maximaal 10 M2 en een stacaravan maximaal 60 M2, dit alles met een maximale dakoppervlak van 70 M2. Dus: 1 carport 10 M2 plus schuurtje 6 M2, blijft er voor de caravan 54 M2 over, dit in verband met gemeentelijke verordeningen. Verkoop met behoud van standplaats van Uw stacaravan, kan alleen onder voorwaarden worden toegestaan.
 • De gehuurde percelen mogen niet afgebakend worden met hekjes en kettingen. Alleen aanplanting van bomen en struiken, mogen voor afzetting van de percelen worden gebruikt. Huurders van een standplaats dienen hun standplaats inclusief de daartoe behorende randbeplanting behoorlijk te onderhouden, dus ook aan de wegkant.
 • TV antennes en schotelontvangers mogen niet worden geplaatst, alleen aansluiting op onze kabel is toegestaan.
 • De elektra – en gasinstallatie in Uw stacaravan dient in verband met de veiligheidseisen te voldoen aan de ter zake gestelde wettelijke NEN- en NEM -normen.
 • Tarief jaarplaats is inclusief btw, exclusief forensenbelasting gemeente OISTERWIJK-, exclusief aansluiting vanaf tussenmeter van water, aardgas, aansluitpunt riool. C.A.I. en elektrakabel.
 • De jaarrekening dient te worden voldaan bij vooruitbetaling per 1 januari van ieder kalenderjaar. Indien het totale tarief niet tijdig is voldaan, kunnen rente en  kosten in rekening gebracht worden.
 • Verhuur van Uw stacaravan is niet toegestaan. De ondernemer zal beslissen of een ander dan de huurder van Uw stacaravan gebruik mag maken. Als wij accoord gaan met het gebruik door derden, dan dienen zij zich eerst te melden bij de receptie.
 • Achter het woonhuis/receptie staat een semi ondergrondse container, alleen voor HUISVUIL. Glas in de glasbak. Grofvuil: even melden bij de receptie, dan wordt er tegen een vergoeding voor afvoer zorg gedragen, dus NIET in de container. Een Milieubox  is aanwezig bij de receptie.
 • Het is niet toegestaan, meer dan EEN auto bij Uw stacaravan te plaatsen, een uitzondering wordt gemaakt voor minder- validen. Uw vervoermiddel dient U op Uw eigen perceel te parkeren, dus niet op de weg. Ook is het niet de bedoeling, om Uw eigen auto op de parkeerplaats te parkeren, zodat Uw bezoek bij Uw stacaravan kan parkeren.  Als U bezoek krijgt van motorrijders, dienen zij hun motor op de parkeerplaats te parkeren.
 • Uw huisdier is ook welkom op ons park. Wij verzoeken U dringend Uw hond op het park altijd aangelijnd te houden. Laat Uw hond uit BUITEN het park. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dan zorgt U er natuurlijk voor dat de uitwerpselen van Uw huisdier netjes worden opgeruimd, dus niet langs de paden wegwerken. En denk eraan, honden- geblaf is zeer irritant.
 • Uw verblijf hier is op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen als voor ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk. [ artikel 18 van de RECRON voorwaarden 2013 ]
 • Wilt U Uw stacaravan verkopen met behoud van standplaats, dan kan daaraan worden voldaan onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden worden U ter hand gesteld, te weten: “voorwaarden tot verkoop met behoud van standplaats”.
 • Werkzaamheden aan of om Uw stacaravan, dienen te worden uitgevoerd tussen 1 september en 1 juni van 10 uur ’s morgens tot 17 uur ‘s avonds en niet op zon – en feestdagen. Van  Juni tot September is het hoogseizoen, dan willen onze gasten van hun vrije tijd genieten en niet van werkzaamheden van anderen. Noodgevallen uitgezonderd.
 • Het gebruik van vuurkorven en/of vuurpotten is NIET  toegestaan.
 • U mag Maximaal 182 nachten op ons park overnachten, langer overnachten valt onder PERMANENTE bewoning.

In geval van vragen, opmerkingen, onduidelijkheden e.d. kunt U altijd bij ons terecht.
Op onze overeenkomsten zijn de RECRON voorwaarden landrecreatie van toepassing.